Zelení poutníci

Jsme občanské sdružení, jehož cílem je podpora projektů, zaměřených na ohrožené druhy zvířat, ochranu životního prostředí a zdravý životní styl.

Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí a zdravého životního stylu, zejména:


- účast na projektech, zaměřených na ohrožené druhy zvířat
- poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství v oblasti ochrany zvířat, životního prostředí a zdravého životního stylu
- soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně)
- osvětová činnost
- publikační činnost
- výroba dokumentů o ochraně ohrožených zvířat, ochraně životního prostředí a zdravého životního stylu
- organizace přednášek a výstav zaměřených na činnosti sdružení